Vad är ekologisk frukt? Ekofrukt på jobbet, Skåne

Vad är egentligen ekologisk frukt? EKO-frukt på jobbet!

Vad är eko frukt?

Ekologisk frukt är odlad av jordbrukare som lägger tyngdpunkt vid bruk av förnyelsebara resurser och bevarandet av jord och vatten.

Allt för att skydda miljön för kommande generationer. Till skillnad från det konventionella jordbruket, som förlikar sig på kemiska gödnings- och bekämpningsmedel, arbetar den ekologiska odlaren i harmoni med naturen för att skapa ett balanserat eko-system och hälsosammare mat.

Tio anledningar till att välja ekologisk frukt

  1. Ekologisk frukt uppfyller strikta regler. Ekologisk certifiering är allmänhetens försäkran att frukten har växt och hanterats i enlighet med strikta regler utan regelbundna giftiga kemiska tillsatser. Det är ytterst viktigt att hela kedjan på väg till er har ekologisk certifiering, för att säkerställa att alla krav uppfylls för den ekologiska frukten. Fruitify har självklart ekologisk certifiering.

    2. Ekologisk frukt smakar bättre. Det är sunt förnuft - välbalanserad jord producerar starka hälsosamma växter som blir näringsrik mat.

3. Ekologisk produktion minskar hälsoriskerna. Många myndighetsgodkända bekämningsmedel blev godkända långt innan man hade tillgång till forskning som visat att de har påverkan på cancer och andra sjukdomar. Ekologisk jordbruk är ett sätt att motverka att mer av dessa kemikalier sprids i luften, jorden och vattnet som är vår livsmiljö.

4. Ekologisk jordbruk respekterar våra vattenkällor. Elimineringen av förorenade kemikalier och mineral utarmning av marken leder till att vattendragen skyddas.

5. Ekologiska jordbruk skapar näringsrik jord. Jord är grunden i näringskedjan. Det primära fokuset för ekologisk jordbruk är att använda sig av metoder som skapar näringsrik mat.

6. Ekologiska jordbruk arbetar i harmoni med naturen. Ekologiska jordbruk respekterar den balans som krävs för ett friskt eko-system. Djurlivet frodas genom att man odlar ätbara växter, våtmark och naturområden skyddas.

7. Ekologiska producenter är ledande inom innovativ forskning. Ekologiska jordbrukare har visat vägen med sin gårdserfarenhet. Genom att reducera bekämningsmedelsanvändandet har man minimerat jordbrukets påverkan på miljön.

8. Ekologiska producenter strävar efter att bevara mångfald. Förlusten av en stor mängd växtsorter är ett av de mest oroande miljöproblemen. De goda nyheterna är att flera ekologiska gårdar och växthus har samlat och bevarat frön samt odlat ovanliga växter genom årtionden. Därmed kan utrotningshotade växter nu komma tillbaka i en ekologisk miljö.

9. Ekologiska odlare hjälper till att hålla liv i landsbygden. Ekologisk odling kan bli en livlina för små gårdar genom att de får tillgång till en alternativ marknad där de kan få betalt för sitt bidrag till en bättre miljö.

10. Man får ett bättre samvete när man vet att man själv aktivt valt ekologisk frukt och därmed gör vår jord bättre.

Våra ekologiska fruktfat är märkta att de är ekologiska och vi har de eko-certifieringar som krävs.

Med oss som leverantör kan man tryggt äta ekologisk frukt. 

Beställ din ekologiska frukt här