Ännu en forskningsrapport styrker det alla redan vet