Från ax till limpa

Ett mer passande uttryck kanske vore – Från kärna till frukt. Det är våra chaufförer som syns i trafiken på väg till våra kunder, och hos våra kunder. För oss är helhetsbilden viktig, det handlar om frukt av hög kvalitet, produktion hos oss och ett hantverk där frukten presenteras snyggt och trevligt hos kunden. En stor det av detta styrs av våra chaufförer, det är, för att kvaliteten på vår service skall fungera, alltså oerhört viktigt för oss att de efterlever våra krav. Det är också en av anledningarna varför vi endast kör med egen personal och inga budbolag. Visst det hade varit smidigare och enklare att lägga en del rutter på budbolag, men vi hade inte kunnat säkerställa kvaliteten på samma sätt och ha samma krav på dem som vi har på egen personal. Detta är en del av de regler som våra chaufförer efterlever.

 

 • Alltid ha profilkläder
 • Följ trafikregler och lagar, ingen leverans är så viktig att man utsätter folk för fara.
 • Kör med god framförhållning – försök undvika stopp i trafiken.
 • Var trevlig mot alla ni möter såväl kunder, folk på trottoarerna som medtrafikanterna.
 • Kör inte på tomgång i onödan.
 • Kör leveransrundan efter den ordning som vår logistikavdelning tagit fram.
 • Stäng av klimatanläggningen om den inte behövs.
 • Säkerställ kvaliteten hos kunden.
 • Växla upp tidigt och kör med så hög växel som möjligt.
 • Hälsa på kunderna, och ha alltid ett leende på läpparna.
 • Kör med jämt gaspådrag och håll hastighetsgränserna.
 • Se till att kundens leverans inte skadas i transporten.
 • Service och kvalitet är det viktigaste vi har, det gäller från ax till limpa. Om alla gör sitt jobb på kontoret och i produktionen så återstår det sedan för dig som levererar att säkerställa så att detta också upplevs av kunden.

Våra chaufförer är en av de viktigaste delarna i den service vi erbjuder.

Detta är bara en liten del av de regler som våra chaufförer följer och är en del i vårt arbete för bättre service och kvalitet. Som ni ser så är flera punkter framtagna för miljöns bästa, det är en del i vårt miljöarbete. Och trots att vi klimatkompenserar våra leveranser, samt köper utsläppsrätter som vi inte utnyttjar, så vill vi göra mer.

Go top