Har er leverantör en certifiering att de får hantera ekologisk frukt?

Tro oss alla har inte det!

För att marknadsföra och sälja ekologisk frukt och kalla den för ekologisk frukt i formen av fruktkorgar, blandade fruktlådor, fruktfat eller liknande, så krävs att man följer EUs riktlinjer för hantering av ekologisk frukt och grönt. Man måste säkerställa hela kedjan från odlaren till konsumenten. Och då krävs det att samtliga i kedjan följer riktlinjerna för att det inte skall råka hamna konventionell frukt i en leverans som skall innehålla ekologisk frukt, där man kallar och säljer frukten som ekologisk.

För oss är ekologisk certifiering en självklarhet!

Vi är en av rätt få fruktleverantörer av frukt på jobbet som innehar en sådan certifiering. När ni väljer att köpa ekologisk frukt, så skall ni säkerställa att den aktuella leverantören av er företagsfrukt innehar en sådan certifiering. Be gärna om en kopia av certifikatet.

Det finns flera olika kontrollorgan i Sverige för att kontrollera verksamheter för att utfärda ekologiska certifikat. De utför sedan revisioner varje år. De som gör detta är:

HS Certifiering

Kiwa Sverige AB

SMAK

Valiguard

ProSanitas Certifiering

Intertek Certification AB

Läs lite mer om ekologisk frukt här.

Här kan du läsa om våra ekologiska alternativ, och beställa ekologiskt fruktabonnemang.

 

Vår ekologiska frukt är handplockad

Ekologisk frukt i Malmö, Lund, Vellinge, Lomma, Trelleborg, Staffanstorp – Skåne. Handplockad och kontrollerad för bästa kvalitet!

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go top