Lokal leverantör – Fruktkorg på jobbet – Malmö, Lund, Lomma, Staffanstorp, Vellinge, Trelleborg – Skåne

Varför skall man välja en lokal leverantör för som fruktkorg, fruktfat, fruktlåda på jobbet?

Styrkan med en lokal leverantör av frukt på jobbet

Det finns ett flertal leverantörer av företagsfrukt/personalfrukt

De flesta leverantörerna av fruktkorg på jobbet har sitt huvudkontor på annan plats än Skåne. Varför skulle inte de vara ett bra alternativ? 

Det finns många anledningar till varför man skall välja en lokal fruktleverantör. Här listar vi några av anledningarna för att ni skall välja det lokala alternativet:

Lokal förankring och fokus gör att man kan sin frukt på jobbet marknad

Med ett huvudkontor i London, Köpenhamn, Göteborg eller Stockholm har man inte samma fokus på den skånska marknaden och vikten med att t.ex. ha äpplen från Österlen vid säsong.

Den lokala fruktleverantören tänker mer på sitt anseende

Med ett huvudkontor i en annan del av världen, så är fokusen inte på hur kunden i t.ex. Staffanstorp upplever sin frukt på jobbet. Utan det viktigaste är den ekonomiska rapporten där vinsten har maximal fokus. Vi bor och verkar här i Skåne. Ni är våra vänner, grannar eller vänners vänner. Vi skall kunna se er i ögonen och veta att ni har den bästa möjliga frukten på jobbet. Med de frukterna som vi i Skåne vill ha.

Lokalt familjeföretag betyder att man fokuserar mer på kvalitet och service

Vi är ett lokalt familjeföretag som sätter kvaliteten och servicen i första rummet. När ni handlar av oss så hjälper ni våra anställda som alla finns här i Skåne och vår familj att sätta mat på bordet. Det är inte för att några starka ägare någon annanstans i världen skall kunna köpa en båt till eller ytterligare en semesterbostad.

Det finns en del företag som köper in sin fruktkorg på jobbet centralt, och på detta sätt skaffar samma leverantör på sina kontor runt om i Sverige.

Är detta en bra lösning?

Nej, det är inte en bra lösning. Varför inte?! Man har ju en och samma leverantör av frukt på jobbet i hela Sverige, eller hur är det egentligen?!

Med en nationell leverantör får man inte den bästa frukt på jobbet leverantören på respektive ort

Väljer du en och samma leverantör för samtliga era kontor i Sverige, så får du inte den bästa leverantören på den enskilda lokala marknaden. Du får i det fall det verkligen är samma leverantör, en leverantör som inte har fokus på den lokala marknaden. 

Så här ser det helt enkelt ut, döm själva är detta en bra eller dålig lösning på frukt på jobbet till företagets olika kontor:

  1.  Det nationella företaget som vi här kallar Trivsel på jobbet AB bestämmer sig för att ha frukt på jobbet antingen i formen fruktkorg, fruktlåda eller fruktfat. De bestämmer också att frukten skall vara ekologisk. Man har 28 kontor runt om i Sverige.

  2. Det är huvudkontoret i Stockholm som tar in priserna från några olika fruktleverantörer på frukt till de olika kontoren. Då det handlar om ekologisk frukt, så försvinner två av de som man tar in pris från direkt då de helt enkelt inte en ekologisk certifiering. Läs mer om ekologisk certifiering här.

  3. Slutligen finns det två fruktleverantörer av fruktkorgar på jobbet kvar som alternativ. Den ena har pressat priserna så lågt som 31 kronor per kg för ekologisk frukt till de olika kontoren hos Trivsel På Jobbet AB. Det är den fruktleverantören som huvudkontoret på Trivsel på Jobbet AB väljer att anlita.

  4. Avtal tecknas med fruktleverantören i Stockholm som nu skall tillse så att alla kontor på Trivsel På Jobbet AB skall ha fräsch ekologisk frukt med hög kvalitet på jobbet.

  5. Fruktleverantören av fruktkorgar på jobbet lägger nu leveranserna av frukten på sina egna enheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och sköter leveranserna av frukt på jobbet till Trivsel på jobbet ABs kontor i Stor-stockholm, Bohuslän och Skåne. Här får alltså kontoren i Bohuslän och Skåne en leverantör som inte har fullt fokus på den lokala marknaden, däremot får kontoren i Stor-stockholm en fruktleverantör som har fokus på den lokala marknaden, fruktleverantören har ju sitt huvudkontor och styrelse där.

  6. De andra 19 kontoren, som Trivsel på Jobbet AB har runt om i Sverige, får nu en annan lokal leverantör. Och de får den som fruktleverantören kan pressa ner priset mest hos. Alltså inte den lokala leverantören som kan erbjuda den bästa servicen och kvaliteten på ekologisk frukt på jobbet för priset 31 kr per kg. Utan den som har lägst pris. Sannolikt erbjuds den lokala fruktleverantören av frukt på jobbet, c:a 23-24 kr per kg. Detta innebär att Trivsel På Jobbet AB betalar 31 kr per kg, men får en tjänst för endast 23-24 kr per kg ekologisk frukt. Lägre pris, betyder allt som oftast, sämre kvalitet och service.

  7. Slutligen, det var ju viktigt att leverantören hade en ekologisk certifiering som t.ex. SMAK. Nu har det ingen betydelse alls. För det har de ju bara på sina egna enheter. De andra 19 lokala kontoren på Trivsel På Jobbet AB har i 99% av fallet den billigaste lokala leverantören och den har inte en ekologisk certifiering. 

Hur skulle Trivsel på jobbet AB gjort när de skulle ha frukt på jobbet?

Trivsel på Jobbet AB skulle meddelat sina olika lokala kontor att de skulle beställa frukt till sin arbetsplats från det bästa lokala frukt på jobbet alternativet.

Då hade man inte bara hetat Trivsel På Jobbet AB, det hade också varit trivsel på jobbet.

Med den centrala upphandlingen som man gjorde från Stockholm, så har det troligtvis inneburit att flertalet lokala kontor fått en irriterande lösning av fruktkorg på jobbet. Och allt arbete med upphandlingen har varit förgäves.

Summa summarum – Frukt på jobbet

Vi kan vår marknad och arbetar för att våra grannar, vänner, vänners vänner skall vara nöjda. Vi bryr oss inte om kontoren i t.ex. Stockholm, Sundsvall eller Karlstad.

Lika lite vet fruktleverantörerna i Stockholm, Sundsvall eller Karlstad om hur vår marknad i Skåne fungerar, även om de gärna vill tjäna pengar på leveranser på vår lokala marknad.

Vår policy är att vår marknad är den marknaden vi fokuserar på och vi vill inte komma överens med något företag om leveranser av frukt till deras kontor, där vi inte kan sköta leveranserna själva och kunna garantera Fruitifykvalitet och Fruitifyservice!

 

Det lokala frukt på jobbet alternativet

Fruktkorg på jobbet, eller rättare sagt fruktfat på jobbet – välj den lokala fruktleverantören i Malmö, Lund, Lomma, Vellinge, Staffanstorp, Trelleborg – Skåne. Vi kan vår marknad!

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go top