Klass 1 frukt – Kvalitetsnormer för frukt

Frukt på jobbet, klass 1 frukt. På Fruitify har vi bara den högsta klass 1 frukten.

Det är stora skillnader mellan klass 1 frukt och klass 1 frukt

Alla leverantörer av frukt på jobbet, vare sig leveranserna sker i fruktkorgar, fruktlådor, fruktpåsar eller som i vårt fall på fruktfat, har klass 1 frukt. 

Men det som däremot är viktigt är vilken prisklass och storlek inom klass 1 man har. Det finns STORA skillnader inom klass 1 frukt. Vi skall här försöka reda ut detta lite grann för att ni skall veta vad det handlar om.

Det jordbruksverket som har hand om de olika standarderna som vi har i Sverige och vilka krav det finns inom de olika klasserna.

Detta infördes så sent som 1995, då vi gick med i EU, och sedan dess har man följt EUs riktlinjer i Sverige också.

Men för oss som endast köper in den högsta kvaliteten inom klass 1, så är det så klart inte kul att det finns företag som köper in billigare och mindre storlekar på frukter med fler fel inom klass 1.

Och att dessa frukter, som det kan vara rätt så stor skillnad mellan, ändå ligger inom samma klass. Det hade varit bättre om man delat upp frukten i fler klasser. Nedan finner ni lite om kvalitetsnormerna:

 

För tio produkter finns produktspecifika handelsformer med:

Inom klass 1 frukt finns det stora skillnader. Fruitify – det största som hänt sedan fruktkorgen

 • Minimikrav
 • Mognadskrav
 • Klassificering i klass extra (för vissa produkter)
 • Klass 1 och klass 2
 • Storlekssortering
 • Toleranser
 • Märkning och presentation

När det handlar om frukt på jobbet, vare sig det handlar om fruktkorgar, fruktlådor eller fruktfat, så har de olika fruktleverantörern av företagsfrukt/personalfrukt klass 1 frukt.

Men det finns som sagt stora skillnader inom klass 1 frukt. Vi har i de fall det finns frukt av klass extra istället för klass 1 frukt.

 

Klass 1 frukt, Produkter med produktspecifika normer

Våra vackra fruktfat har självklart endast klass 1 frukt eller klass extra. Frukt på jobbet av högsta klass

De produkter inom frukt som omfattas av EU:s produktspecifika normer är:

 • Bordsdruvor
 • Citrusfrukter
 • Kiwifrukt

 • Persikor och nektariner
 • Päron
 • 
Äpplen

 • Bananer (gröna)
 • Jordgubbar

Klass 1 frukten är en självklarhet när man har frukt på jobbet.

 

Klass 1 frukt – Minimikrav

Klass 1 frukt, banan som är en viktig del i frukten på jobbet

Minimikrav är krav som alltid ska vara uppfyllda för att produkterna ska få säljas. I dessa klass 1 krav ingår för de flesta produkter krav att de ska vara:

 • Friska, dvs. de får inte vara angripna av röta eller ha annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion 
 • Praktiskt taget fria från skadedjur
 • Fria från skador på köttet orsakade av skadedjur
 • Fria från onormal yttre fuktighet
 • Fria från främmande lukt och smak
 • Ha sådan utveckling och mognad att de tål transport och 
hantering och är i tillfredställande skick vid ankomsten till bestämmelseorten

 

Klass 1 frukt – Klassificering

Vi finns här för er, ni hittar info om klass 1 frukt här, men också mycket annat om frukt på jobbet.

Frukterna klassificeras i klass 2 frukt, klass 1 frukt och för vissa produkter även klass Extra frukt, med stigande krav på kvalitet och utseende.

Medan en frukt i klass Extra ska vara en i det närmaste perfekt frukt, får en frukt i klass 2 ha en hel del olika fel förutsatt att den behåller sina väsentligaste egenskaper i fråga om kvalitet, hållbarhet och presentation.

 

Klass 1 frukt – Toleranser

Minimikraven, dvs. att en frukt är hel, ren samt fri från skadedjur och röta m.m., ska alltid vara uppfyllda. Den tolerans för avvikelser som man använder för frukter angripna av röta är därför låg, 0 % i Klass Extra frukt, 1 % i Klass 1 frukt och 2 % i Klass 2 frukt. Undantaget är jordgubbar där toleransen för röta i klass 1 frukt ligger på 2 %

Här kan du ta del av de olika kvalitetsnormerna på Jordbruksverkets hemsida.

 

Klass 1 frukt – Storlekssortering

Hos oss får kunderna den bästa klass 1 frukten eller klass extra frukt.

Vissa frukter ska också storlekssorteras. För dessa frukter finns även en minimistorlek angiven. Vilka kraven är framgår av normen för respektive frukt. 


 

Vår klass 1 frukt på Fruitify

Våra fruktfat innehåller endast klass 1 frukt, och i vissa fall även klass extra.

Men precis som de fruktkorgar som andra levererar här i Skåne så är det klass 1 frukt vi vanligtvis har (klass extra har vi, som sagt, bara i vissa fall).

Det viktiga är att du om du inte är nöjd med den fruktleverantör du har idag, provar en annan leverantör. De har med största sannolikhet klass 1 frukt båda två, men trots det kan det vara stora skillnader.  

Klass 1 frukt med Fruitify på jobbet! Frukt som det skall vara

 

Klass 1 frukt på jobbet, med Fruitify får ni endast den bästa kvaliteten. Fruktfat istället för fruktkorg

 

Share

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go top